Andrzej Tobis | A – Z. Słownik ilustrowany języka niemieckiego i polskiego

Po siedmiu latach lingwistyczno-wizualnej podróży Andrzeja Tobisa przez Polskę, zbiór A-Z (Gabloty edukacyjne) ukazuje się nakładem Fundacji Bęc Zmiana i Instytutu Adama Mickiewicza w postaci polsko-niemiecko-angielskiej publikacji. Zawiera ona 100 fotografii wykonanych w Polsce, ilustrujących hasła słownika Bildwörterbuch Deutsch und Polnisch, wydanego w 1954 roku w Niemieckiej Republice Demokratycznej.

Wprowadzenie (fragmenty) Sebastian Cichocki

Książka A – Z. Słownik ilustrowany języka

Joanna Przybyła: Rysunki światłem dla Arvo Pärta

 

Fragment tekstu autorstwa Shinya Watanabe o cyklu prac ilustrowanych w książce:

Wyzwanie uchwycenia jednego motywu w wielu obrazach, tworzonych przez potencjalnie nieskończone permutacje światła przypomina wyzwanie, przed jakim stanął w muzyce Arvo Pärt, zwłaszcza w swojej kompozycji opartej na zasadzie pętli Spiegel im Spiegel (Lustro w lustrze). Żyjący w XIII w. japoński mnich buddyzmu zen, Dōgen Zenji, jest autorem