Die verbesserte Menschheit / Ludzkość poprawiona

05.04.2019 | 19:00 Uhr | Polnisch & Deutsch | Eintritt: 4 € | 

Jaki będzie świat przyszłości? Jakie zawody będą potrzebne, co będziemy robić, gdy zniknie nasza praca? Grzegorz Lindenberg pokazuje, że modyfikacje genetyczne i sztuczna inteligencja to największe wyzwania najbliższej przyszłości. Nadchodzące zmiany będą szybsze i bardziej znaczące niż cokolwiek, co się ludziom zdarzyło w historii. Przyniosą zarówno dobre, jak i złe efekty.

Z Grzegorzem Lindenbergiem, autorem książki „Ludzkość poprawiona . Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy.“, rozmawia Urszula Ptak.

Rozmowa tłumaczona będzie symultanicznie na język niemiecki.

Grzegorz Lindenberg doktor socjologii, menadżer, wydawca i dziennikarz. Był dyrektorem Agory gdy powstawała Gazeta Wyborcza, później szefem Super Expressu. Pomysłodawca firm internetowych, jeden z założycieli start-upu Webnalist i współtwórca portalu Euroislam.

Spotkanie współorganizuje Stowarzyszenie Mitte21.

………………………………….

Wie wird die künftige Welt sein? Welche Berufe werden gebraucht, was werden wir tun, wenn unsere Arbeit verschwindet? Grzegorz Lindenberg zeigt, dass genetische Modifikationen und künstliche Intelligenz die größten Herausforderungen der nächsten Zukunft sein werden. Die kommenden Veränderungen werden schneller und einschneidender sein als irgendetwas, was der Menschheit bislang in ihrer Geschichte passiert ist. Sie werden sowohl positive als auch negative Begleiterscheinungen mit sich bringen.

Mit Grzegorz Lindenberg, dem Autor des Buches „Die verbesserte Menschheit. Wie die kommenden Jahre die Welt verändern, in der wir leben.“, spricht Urszula Ptak.

Das Gespräch wird simultan ins Deutsche gedolmetscht.

Grzegorz Lindenberg – Doktor der Soziologie, Manager, Herausgeber und Journalist. Direktor der Agora AG in der Zeit, als die Tageszeitung Gazeta Wyborcza im Entstehen begriffen war, später Chef der Tageszeitung Super Exspress. Ideengeber für Internetfirmen, einer des Start-up-Gründer von Webnalist und Mitbegründer des Internetportals Euroislam.

Die Veranstaltung wird vom Verein Mitte21 mitorganisiert.