Jacek Podsiadło / Sprzeczna jaskrawość

26.04.2019 | 19:00 godz. | Język: Polski | Wstęp:: 4 € | 

Jeden z najważniejszych polskich poetów przełomu XX i XXI wieku. Prozaik, felietonista i tłumacz. Laureat m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1998), Nagrody im. Czesława Miłosza (2000), Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego „Orfeusz” (2015), Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej (2015) i Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” (w 2015 za całokształt twórczości i w 2017).

„Sprzeczna jaskrawość“, autorski wybór wierszy Jacka Podsiadły, wydany właśnie przez Państwowy Instytut Wydawniczy, jest „próbą uporządkowania wieloletniego dorobku twórczego, próbą przedefiniowania czy wskazania na najważniejsze w nim tematy. Jak mówi sam autor […]: „Starałem się wybrać do niniejszej publikacji wiersze najlepsze i najważniejsze. Najlepsze, czyli najlepiej napisane, które Łaskawy Czytelnik przeczyta z niewątpliwym zachwytem. I najważniejsze, czyli takie, przy których Surowy Czytelnik będzie trochę wydziwiał, że to, że śmo, że nie na taką poezję się umawialiśmy”.“ (PIW)

Z Jackiem Podsiadło rozmawia Dorota Różycka, polonistka, bibliotekarka, animatorka kultury, pierwowzór Zelmerowej z felietonów poety publikowanych w „Tygodniku Powszechnym“.

Rozmowa odbędzie się tylko w języku polskim.

fot. Elżbieta Lempp