„Maski i demony“. Rozmowa z prof. Gabrielą Matuszek

W tym napisanym z niesłychanym znawstwem i pasją tomie szkiców naukowych Gabriela Matuszek przygląda się literaturze wczesnego modernizmu z perspektywy psychoanalitycznej, antropologicznej, kulturowej i genderowej. Książka składa się z artykułów monograficznych, poświęconych poszczególnym pisarzom polskim i obcym (Wyspiańskiemu, Ibsenowi, Przybyszewskiemu, Żeromskiemu i Alinie Świderskiej), w których badaczka analizuje i interpretuje albo pojedyncze dzieła, albo całokształt twórczości pod określonym kątem. W innych tekstach autorka rozpoznaje i diagnozuje manifestujące się w literaturze zjawiska kulturowe i społeczne, także te wyparte bądź tabuizowane. To teksty o emancypacyjnych działaniach kobiet w Galicji, o neurotykach, histerykach i narcyzach w prozie artystowskiej, o inceście w literaturze przełomu XIX i XX wieku, o znaczeniach i kontekstach tańca w kulturze i literaturze, pokazane z wielu interesujących perspektyw. Klamrą spinającą te rozważania są motywy masek i demonów, które należy także traktować jako metaforę metodologicznego podejścia autorki, którą interesuje to, co ukryte pod powierzchnią tekstu, pod maską klisz i kulturowych schematów, gier tożsamościowych dręczących destruowany podmiot i jego ciało; co podświadome i w tym sensie „demoniczne”, bowiem działające z ukrycia, skłaniające więc do głębszych interpretacji.
(z recenzji prof. UAM dr hab. Brygidy Helbig-Mischewski)

O książce „Maski i demony“ rozmawiają prof. Gabriela Matuszek oraz prof. UAM dr hab. Brygida Helbig-Mischewski.

Piatek, 20.3.2015 o godz. 19tej.

Rozmowa odbędzie się w języku polskim.
Wstęp wolny.

Gabriela Matuszek – profesor tytularny na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badaczka literatury naturalizmu, modernizmu i współczesności. Autorka książek wydawanych w Polsce i w Niemczech. Ostatnio opublikowała: Naturalistyczne dramaty (wyd. II 2008), Stanisław Przybyszewski – pisarz nowoczesny. Eseje i proza – próba monografii (2008), Krisen und Neurosen – Das Werk Stanislaw Przybyszewskis in der literarischen Moderne (2013). Pod jej redakcją ukazało się kilkanaście tomów zbiorowych poświęconych literaturze przełomu XIX/XX w. oraz najnowszej. Jest edytorką utworów St. Przybyszewskiego, redaktorką dwu serii wydawniczych literatury współczesnej, założycielką i kierownikiem Podyplomowego Studium Literacko-Artystycznego UJ, pierwszej w Polsce Szkoły Pisarzy.

Prof. UAM dr hab. Brygida Helbig-Mischewski – pisarka i literaturoznawczyni. Profesorka Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach (UAM Poznań, Viadrina), wykłada także na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Autorka m.in. powieści „Niebko“, nominowanej do nagrody NIKE 2014.