Nacjonalizm i uchodźcy / zagrożenia i wyzwania

20.01.2017 | 19:00 Uhr | Polnisch | Eintritt frei |

Jeszcze trzy lata temu większość Polaków deklarowała poparcie dla przyjmowania uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi. 72% badanych osób było za, przeciw było 21%, pozostałe 7% nie miało zdania na ten temat. Co stało się od tego czasu?

Rozmowa z Katarzyną Czarnotą, Martyną Weilandt i Tomaszem Nowickim wokół książki „Zemsta emancypacji: nacjonalizm, uchodźcy, muzułmanie“.

„Pomysł napisania tej książki zrodził się z bezsilności, przerażenia, wściekłości i niezgody na zjawiska, które europejskie media określają mianem kryzysu uchodźczego. Od sierpnia 2015 roku zaczęliśmy się uważnie przyglądać wydarzeniom opisywanym w dyskursie publicznym przy użyciu tego terminu. Momentem decydującym o powstaniu książki i systematycznym gromadzeniu materiałów empirycznych był pierwszy z serii dramatów rozgrywających się w Europie, kiedy na poboczu austriackiej autostrady w samochodzie chłodni znaleziono zwłoki 71 uchodźców z Syrii i Iraku, w tym kilkorga małych dzieci.“

Moderacja: Marcin Piekoszewski

Rozmowa odbędzie się tylko w języku polskim..

Katarzyna Czarnota – współorganizatorka oddolnej pomocy dla uchodźców. Doktorantka w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu.

Martyna Weilandt – absolwentka socjologii i pedagogiki; publicystka, doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka licznych publikacji naukowych i prasowych z zakresu analizy mediów. Badawczo zajmuje się znaczeniem i wpływem popkultury na życie młodych ludzi. Na codzień mieszka i pracuje w Berlinie.

Tomasz Nowicki – absolwent filozofii; obecnie doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego z zakresu Pedagogiki i Nauk o Polityce. Autor publikacji: „Badanie ku zmianie. Integracja i opór romskich rodzin wobec polityki wysiedleń“. W pracy badawczej zajmuje się dyskursem wykluczenia w obszarze animal studies, kultury popularnej, imigracji oraz posthumanizmu. Pracuje jako asystent rodzin romskich w Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek. Autor raportu dotyczącego mowy nienawiści wobec imigrantów w Trójmieście. Członek zespołu Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku, w ramach prac nad strategią polityki samorządu odpowiedzialny za grupę ds. mieszkalnictwa. Redaktor książki „Zemsta emancypacji – nacjonalizm, uchodźcy, muzułmanie”. Pomysłodawca i współtwórca pierwszej w Polsce świetlicy dla żebrzących dzieci. Członek gdańskiej rady ds. równego traktowania.