„Nieszpory“: Rozmowa z Agnieszką Drotkiewicz

Nieszpory, kolejna już prozatorska książka Agnieszki Drotkiewicz, to rodzaj pieśni rozpisanej na cztery głosy (Joanny, jej matki Sylwii, ukochanego matki – Romana oraz Heleny – „przyjaciółki domu”), opowieść zarazem realistyczna, jak i metaforyczna, medytacyjna. (…) Opis bohaterki w prologu przypomina narrację filmów przyrodniczych: Niska i chuda, ubrana jest w barwy maskujące, typowe dla młodych kobiet w dużych miastach na terenie Unii Europejskiej około roku 2010. Nieprzypadkowo, bo jednym z tematów wiodących tej książki jest pytanie o istnienie opozycji „człowiek-zwierzę”. Co nas różni od zwierząt? Co z nimi łączy? Autorka nie wartościuje negatywnie zwierzęcej części natury ludzkiej, raczej możliwość przyznania się do niej postrzega jako luksus bliskości (…)

Jest w tych spełnieniach minimalizm, podobnie jak w całej książce. Jej forma jest nowatorska, ale nie skandalizująca, jest elegancka. Podobnie jak teksty dobrych sztuk teatralnych, czy też jak teksty niektórych modlitw – książka ta stawia pewne uniwersalne pytania, pozwalając czytelnikowi poszukać samego siebie w tych słowach, bez względu na otaczające go i zmieniające się dekoracje.
(z tekstu Zofii Khan)

Moderacja: Dorota Danielewicz-Kerski
Rozmowa odbędzie się 12tego listopada o godzinie 19tej w języku polskim.

Wstęp: 3€

Agnieszka Drotkiewicz, (ur. 1981) prozaiczka i dziennikarka. Ukończyła stosunki międzykulturowe w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz kulturoznawstwo na tej samej uczelni. Publikowała m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Polityce”, „Lampie”, „Lettre International” oraz „Der Tagesspiegel”. Była stypendystką Willi Decjusza w Krakowie oraz Literariche Colloqium w Berlinie.

Foto: Maciej Krysz