„Re:construction“ / Exhibition of paintings by Karolina Jaklewicz

„Re:konstrukcja“ / Wystawa obrazów Karoliny Jaklewicz

Twórczość Karoliny Jaklewicz sytuuje się w obszarze abstrakcji geometrycznej,
jednak – jak pisze dr Bożena Kowalska – „Karolina Jaklewicz powołała do życia
nowy, niestosowany dotąd rodzaj sztuki operującej geometrią, który nazwać by
można surrealnym geometryzmem. Jest ta wizja niezwykła, na wskroś oryginalna.“

W Buchbundzie. Do soboty, 27 lutego 2016.

Karolina Jaklewicz, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem w 2007 roku z malarstwa u prof. Stanisława Kortyki oraz z projektowania malarstwa w architekturze i urbanistyce u prof. Wojciecha Kaniowskiego.

————————

„Re:construction“ / Exhibition of paintings by Karolina Jaklewicz

Karolina Jaklewicz’s art belongs to the geometric abstraction, but – as dr Bozena Kowalska writes – „Jaklewicz established a new kind of geometrical art which can be described as “surreal geometry“. This vision is unusual, completely original.“

In Buchbund. Until Saturday, the 27th February, 2016.

Karolina Jaklewicz, graduate from Academy of Fine Arts in Wroclaw. Degree from painting under tutorage of Prof. Stanislaw Kortyka, and from designing painting in architecture under tutorage of Prof. Wojciech Kaniowski.