Rewolta robotnicza Grudnia`70 w Polsce. Rozmowa z Michałem Paziewskim

kurz & knapp

Co: Rozmowa
Kiedy: 25.06.2016, 19:00 Uhr
Język: Polski
Wstęp: 4€

„Erupcja społecznego niezadowolenia z polityki władz PRL podczas Grudnia `70 w Gdańsku i Gdyni oraz tłumne manifestacje szczecinian z 17 i 18 grudnia 1970 r., […], doprowadziły do obalenia Władysława Gomułki, przywódcy partii mieniącej się robotniczą. Był to ewenement w bloku państw tzw. socjalistycznych, wtedy to bowiem po raz pierwszy w polskiej historii wiodące miejsce w walce o społeczne wyzwolenie zajęli robotnicy. Dojrzałość tej niebywałej rewolty powtórzona została miesiąc później. Wtedy to robotnicy szczecińscy – po raz pierwszy i jedyny w dziejach komunizmu – w trzecim dniu strajku powszechnego w mieście i jego okolicach zmusili komunistycznych liderów do przyjazdu do strajkującego zakładu pracy oraz do kilkugodzinnych rozmów na terenie Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego.

Rewolta robotnicza „gorącej zimy“ 1970/1971 r. to zapewne najważniejsze społeczno-polityczne rozdroże w historii Polski Ludowej, wzbogacone dekadę później o doświadczenia Sierpnia `80, sytuuje stolicę Pomorza Zachodniego obok innych środkowoeuropejskich miast wolności. Na mapie tej znajduje się wstrząsający bunt przeciwko komunizmowi wojennemu w rosyjskiej bazie morskiej w Kronsztadzie z marca 1921 r., robotnicze powstanie w Berlinie z czerwca 1953 r. czy – tak samo krwawo stłumione przez sowieckie czołgi – powstanie w Budapeszcie z jesieni 1956 r., a także interwencja wojsk Układu Warszawskiego z sierpnia 1968 r., kończąca Praską Wiosnę w „sojuszniczej“ Czechosłowacji.“ (Instytut Pamięci Narodowej)

Zapraszamy na rozmowę z Michałem Paziewskim, historykiem z Uniwersytetu Szczecińskiego, działaczem opozycji demokratycznej w PRL, laureatem Nagrody Klio za książkę „Grudzień 1970 w Szczecinie”.

Rozmowę poprowadzi Wojtek Drozdek.